Časté dotazy

Proč bych si měl u „povinného ručení“ sjednávat (a zbytečně víc platit) vyšší limit než je zákonem
stanovený „35/35 mil. Kč?

Od 1.1.2014 je v platnosti Nový Občanský Zákoník (NOZ), který podstatně navyšuje náhrady (zejm.)
újmy na zdraví.
Z tohoto důvodu se doporučuje (je to samozřejmě rozhodnutí každého osobně) sjednávat vyšší limity,
moje osobní doporučení je limit „100/100“ nebo vyšší.
Názorným příkladem je škodní událost z r. 2016, kdy řidič na přechodu srazil ženu nar. 1989, která
utrpěla těžké zranění hlavy. Prognóza těžkého poranění mozku.
Škoda na zdraví – rezerva v r. 2017 přes 66 mil. Kč

Pojišťovna za klienta zaplatí vždy jen škody do limitu, který si sjednal.
Proto je prozíravé si sjednat limit vyšší, rozdíl v pojistném je minimální.

Co nepodcenit při sjednávání „HAVarijního“ pojištění auta?

a) stanovení správné pojistné částky vozidla: často narážíme na skutečnost, že klienti mají chybně
stanovenou pojistnou částku vozidla (samozřejmě nižší), protože z pojistné částky se vypočítává pojistné.
Pokud nedojde ke škodě na vozidle, tak klient „ušetří“ (v řádu korun), nicméně pokud ke škodě dojde, tak
pojišťovny tuto skutečnost zjistí, a výši náhrady škody vyplácí v poměru pojistné částky která měla být
sjednána a která byla.
Pak už rozdíly mohou být, a bývají v tisících, resp. desetitisících
b) volba spoluúčasti:
standardně se nabízení spoluúčasti ve variantě s „%“ vyjádřením, např. 10“ min. 10 000,- Kč
anebo
spoluúčast pevná, např. 10 000,-
Příklad u škody ve výši Kč 450 000,-:
u výplaty s „%“ spolúčastí se odečítá z plnění uvedených 10%, tzn. Kč 45 000,- (10% ze 450 000,-)
u pevné spoluúčasti se odečte pouze sjednaných Kč 10 000,-.
Vypadá to jako detail, ale čím vyšší škoda, tím větší rozdíl v plnění, zatímco rozdíl v pojistném je téměř
zanedbatelný.
c) rozsah pojistné ochrany:
když se řekne „havarijní pojištění“ tak standardně si většina z nás vybaví pojištění proti rizikům:
„havárie, živel, odcizení, vandalismus“.

Avšak poslední dobou se setkáváme se situací, kdy klienti (zejména když si pojištění sjednávají sami „on-
line“), žijí v domnění, že ušetřili na pojistném a zároveň mají „plnohodnotné havarijní“ pojištění.

Když se na záležitost pak spolu podíváme, tak zjišťujeme, že produkt se sice nazývá „havarijní“
pojištění (nebo obdobně), ale je bez rizika „havárie“, tzn. zejm. střetu, nárazu.
Pak se velmi diví, když jim opravu, např. nabouraného auta na parkovišti (viník samozřejmě od místa
nehody ujede a není znám) pojišťovna nezaplatí.
Doporučení je:
buď si dobře pročíst veškeré ujednání, ustanovení smlouvy a pojistné podmínky.

anebo ještě lépe:
obrátit se na zkušeného zprostředkovatele pojištění, který se v těchto úskalích vyzná a pomůže Vám
tak, aby se dobře ochránily Vaše potřeby a požadavky – a za rozumnou cenu.

Jak bude o mne postaráno, když bude moje auto nepojízdné?

S naším autem jezdíme na dovolené do zahraničí, většinou Chorvatsko, Rakousko, Itálie, jak je to
zajištěné, když budeme mít auto nepojízdné, nejenom z důvodu nehody, ale i poruchy?
Je to automaticky součástí pojištění, např. „povinného ručení“?

Dnes je již běžnou praxí, že „Asistenční služby“ jsou běžnou součástí „povinného ručení“, tzn. jsou již
zahrnuty v ceně tohoto pojištění.
Avšak vzhledem k situaci, že u uvedeného druhu pojištění se klienti řídí zejména cenou, tak i rozsah
těchto asistenčních služeb bývá hodně omezený.
Bývá vyjádřen buď v penězích anebo v kilometrech, a většinou jsou to vzdálenosti nedaleko od místa
bydliště, resp. sídla firmy.
Pokud cestujete od svého bydliště dál jak cca 50 km, tak doporučujeme si důkladněji zjistit přesné
podmínky „Asistence“, a raději si širší (nejlépe neomezený) rozsah přikoupit.
Jen pro názornost: odtah z letní dovolené, např. z Chorvatska, tak v dnešní době (ceny pohonných hmot,
neustále se navyšujích cen prací, apod.), nemusí stačit ani částka Kč 50 000,-.
(příjezd odtahového vozidla, vyproštění, naložení, odvoz posádky i vozidla do ČR).

Na co si zejména dát pozor při pojišťování majetku, tzn. nemovitosti, domácnosti a
odpovědnosti?

U pojištění domu, bytu (nemovitost) je vždy důležité (a v dnešní době obzvlášť) správné nastavení
pojistné částky (jak u nemovitosti, domácnosti i odpovědnosti).
Rodinný dům – správně nastavená pojistná částka je taková, aby za ni bylo možné uvedený dům, v
obdobné kvalitě a provedení, na stejném místě pojištění postavit znovu, vč. odvozu sutin, zbytků, nákladů na nový projekt, apod.
Byt – nemovitost – zde se pojistná částka řídí „trhem“, tzn. Aby v době pojistné události odpovídala
ceně, za kterou by se uvedený byt dal prodat – tzv. obvyklá cena
Domácnost (vnitřní vybavení domu či bytu) – jedná se o věci movité (ve slovenštině je ještě líbivější
slovo „hnuťelné“).
Když bychom si obrazně dokázali představit, že dům (byt) bychom obrátili vzhůru nohama, tak vše co se z něj „vysype“ tak můžeme (cca) považovat za vybavení domácnosti.
Do pojistné částky se zahrnuje celý soubor vnitřního vybavení, tzn. „od zubního kartáčku, přes
nábytek, elektroniku, oblečení, obuv, sportovní potřeby, umělecké předměty, apod. – až sponku na
záclony“.
Za stanovení pojistné částky dle NOZ (Nového Občanského Zákoníku) odpovídá pojistník, tzn. klient,
proto doporučujeme této záležitosti věnovat velkou pozornost, protože chybné určení (nižší) vede k tzv. podpojištění, na které doplácí, vždy a jedině klient.
Co vlastně je to, hodně často uváděné, podpojištění? Vysvětlíme na následujícím příkladu:
Rodinný dům – částka potřebná na znovupořízení (např. po požáru, vichřici /tornádu/, výbuchu, apod.) je Kč 6 000 000,-.

Pojistná částka uvedená ve smlouvě je však Kč 3 000 000,-.
Z toho vyplývá, že dům je pojištěn na 50% (neboli o 50% podpojištěn), tzn. že z každé pojistné
události bude ze strany pojišťovny vyplaceno max. 50% z požadovaného pojistného plnění.
Příklad:
– po vichřici utržená, poškozená střecha – na opravu je třeba Kč 600 000,-, ale vyplaceno bude Kč 300 000,-,
– požár domu, který se podařilo včas zlikvidovat, nicméně výsledná škoda (vč. zásahu hasičů) je Kč
1 200 000,- – pojišťovna vyplatí max. Kč 600 000,-.
Klient sice „ušetřil“ (možná vědomě, možná nevědomě) pár korun na pojistném, ale připravil se o
deseti(sta)tisíce na pojistném plnění.
Proto doporučujeme se v těchto záležitostech obrátit na někoho, kdo má dlouhodobé zkušenosti v oboru a na koho se můžete s důvěrou kdykoliv obrátit.

Jak se chránit, když bychom někomu cizímu způsobili škodu, tzv. Odpovědnost:

„z občanského života“, vlastnictví nemovitosti, „povinné ručení“ na kolo, koloběžku, lyže, psa, apod.
Jak jsem výše vysvětloval stanovení pojistné částky u majetku – tak tam je maximální výše dopředu
známá.
Kdežto u pojištění odpovědnosti („aby to nebylo tak jednoduché“) výši pojistné částky dopředu nikdy
neznáme!!!
Nikdy nevíme, jakou výši škody (újmy na zdraví) můžeme způsobit, když:
– někoho vytopíme
– u nás vznikne požár a od něj bude hořet celý bytový dům
– vybuchne plyn a poškodí okolní byty, budovy a navíc ještě zraní (popálí) kolemjdoucí
– způsobíme srážku na jízdním kole, koloběžce, in-line bruslích, lyžích, jako chodec zaviníme dopravní
nehodu, apod., a poškození budou mít trvalé následky..
– když náš „čtyřnohý miláček“ vběhne do jízdní dráhy cyklistovi, vozidlu, autobusu – řidič se lekne a
narazí např. do sloupu, mostu, budovy, apod. a výsledkem jsou nejen majetkové škody, ale bohužel
újmy na zdraví s vážnými trvalými následky…
– apod.
Proto zde, a výrazně více, doporučujeme oslovit zkušeného zprostředkovatele, projednat Vaši situaci
(kde bydlíte, jakou nemovitost vlastníte, jaké aktivity provozujete, kam cestujete, apod.) a zásadně
navýšit pojistnou částku na odpovědnost.
Protože, již zmiňovanou platností NOZ, došlo k výraznému navýšení zejména újmy na zdraví, kde ještě
nedávno stačily limity Kč 300 tisíc, Kč milion, apod., tak v dnešní době jako minimum (osobně) považuji
částku Kč 20 000 000,- (a vyšší)…