Pojištění firem a podnikatelů

Pečuji o více než 300 firem a podnikatelů ve Zlíně a okolí

Pojištění vozidel

 • Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení)
 • Havarijní pojištění
 • Pojištění skel
 • Asistenční služby
 • Právní služby

Získat více informací >>


Pojištění majetku

 • Pojištění budov
 • Pojištění strojů a zařízení (nad rámec živelných nebezpečí)
 • Pojištění zásob a zboží

Získat více informací >>


Pojištění odpovědnosti

Legislativa uvaluje odpovědnost na firmy i manažery
na několika úrovních​:

 • Provozní odpovědnost
 • Odpovědnost za výrobek
 • Profesní odpovědnost (vybrané profese)
 • Odpovědnost D&O (managementu)
 • Odpovědnost dopravce a pojištění zásilek

Získat více informací >>


Pojištění přerušení provozu

Náklady na mzdy, energie, nájem i bankovní úvěry stále
nabíhají i přesto, že provoz a tržby stojí kvůli třeba kvůli
požáru nebo úniku vody z potrubí. 

Potřebnou hotovost zajistí pojištění přerušení provozu.​

Získat více informací >>


Pojištění letadel

Kromě zákonného pojištění doporučuji majitelům letadel
zvážit další ochranu: 

 • Havarijní pojištění
 • Pojištění odpovědnosti z provozu letadla
 • Úrazové pojištění osob

Získat více informací >>


Pojištění zaměstnanců

Zaměstnavatelé mohou přispívat zaměstnancům částkou
až 50 000,- Kč ročně na životní pojištění. 

Hlavní výhodou pro zaměstnavatele je daňová odečitatelnost
příspěvku. Další výhodou potom je zvýšení loajality zaměstnanců,
snížení fluktuace a nákladů s ní spojených.

Získat více informací >>