Cestovní pojištění

Při čerpání lékařské péče v zahraničí se doplácí spoluúčast za ošetření a za léky a hradí se náklady na
převoz do České republiky.

Při sjednávání cestovního pojištění doporučuji zaměřit se na těchto šest základních prvků:

 1. Limit pojistného plnění, tzn. do jaké za Vás pojišťovna uvedené náklady na léčení uhradí (čím vyšší
  limit, tím lepší, nejvhodnější je pokud možno bez limitu).
 2. Zda a do jaké výše je součástí pojištění i odpovědnost, když někomu na cestách způsobíte škodu
  na majetku, resp. újmu na zdraví – důležitá věc – doporučuji nepodceňovat, zejména pokud trávíte
  svůj čas aktivně (lyžování, cyklistika, in-line bruslení apod.).
 3. Zda součástí smlouvy jsou též asistenční služby, když např. Vám odcizí (nebo ztratíte) doklady,
  budete potřebovat právní pomoc apod.
 4. Zda (pokud pořizujete zájezd dopředu) můžete sjednat pojištění „stornopoplatků“, pokud byste
  z nenadálých (např. zdravotních) důvodů nemohli odcestovat a uhrazený zájezd by Vám propadl.
 5. Zda jste i Vy cestovní smlouvou úrazově pojištěni. Zda obsahuje i pojištění zavazadel.

Rád Vám při sestavení pojistky poradím. Neváhejte se na mě obrátit.