Pojištění majetku domácností

Do pojištění majetku spadá pojištění domů, bytů, staveb, rekreačních objektů a vybavení domácnosti.

Při sjednávání pojištění vašeho majetku doporučuji brát do úvahy, kromě jiných, také
těchto pět oblastí:

  1. Pozor na podpojištění
  2. Vyberte správní rizika
  3. Zajistěte si plnění v nových cenách
  4. Ověřte si požadavky na zabezpečení
  5. Nezapomeňte na asistenční služby

1. Pozor na podpojištění

Majitelé domů a bytů se nezřídka snaží ušetřit na pojistném tím, že uvádějí nižší hodnotu (pojistnou částku)
domu nebo bytu. Neuvědomují si ale, že pojišťovny budou v případě škody snižovat výši plnění podle toho,
jak byla snížena hodnota nemovitosti.

Například, pokud namísto na 3 500 000,- Kč byl dům pojištěn pouze na 2 500 000,- Kč, byl pojištěn na 71%
a tudíž došlo k „podpojištění“. Pojišťovna tak vyplatí pouze 71% z vyčísleného pojistného plnění, což
je 1 775 000,- Kč. To je prakticky polovina toho, co bude stát nová výstavba.

Nastavit pojistnou částku pro Vaši nemovitost tak, abyste ji měli pojištěnou na 100% není jednoduché.
Rád Vám s tím poradím.


2. Vyberte správná rizika

Při výběru rizik je možné buď využít tzv. balíčků pojištění připravených každou pojišťovnou, anebo si pojistnou ochranu vytvořit přímo na míru.

Povinná jsou pouze „základní rizika“, mezi nimi například požár, výbuch, úder blesku a podobně, přičemž
zahrnutí ostatních rizik je dobrovolné a závisí nejčastěji na lokalitě, v které se Vaše nemovitost nachází.
Právě výběr a nastavení rizik je nejvýznamnější faktor pro to, aby byla pojistka „dobrá“.

Když krytí proti nějakému z rizik chybí, tak ve chvíli škody je jedno, kolik jste dosud platili. Pojišťovna prostě
plnit nebude.

S výběrem rizik Vám rád poradím.


3. Zajistěte si plnění v nových cenách

Poměrně běžnou praxí je, že po určité době stáří věci pojišťovny vyplácí plnění v tzv. časových cenách neboli cenách po opotřebení. Může se to týkat jak starších nemovitostí, tak i starších věcí movitých v pojištění domácnosti jako jsou oděvy, obuv, věci osobní potřeby, sportovní vybavení a podobně.

Dle konkrétních podmínek té které pojišťovny si můžete ujednat i na tyto starší věci výplatu v „nových cenách“. Například, při zničení vybavení domácnosti požárem si boty, které jste užívali 4 roky pořídíte znovu a pojišťovna
je zaplatí v plné výši, aniž byste dopláceli ze svého.

Proto, jak u pojištění nemovitosti, tak u pojištění domácnosti, doporučuji věnovat pozornost tomu, v jakých cenách bude případné pojistné plnění pojišťovna vyplácet.


4. Ověřte si požadavky na zabezpečení

Jak byla domácnost zabezpečená je skutečnost, kterou vedle podpojištění ve chvíli likvidace pojistné události důsledně zkoumá každá pojišťovna.

Proto při sjednávání pojištění domácnosti prověřujte požadavky pojišťovny, jak mají být zabezpečeny dveře (většinou všechny – posuzuje se nejslabší článek zabezpečení), zda je potřeba zabezpečit okna, zda je třeba elektronické zabezpečení, anebo zda například postačí pouze zámky ve dveřích a jaké zámky to mají být.

Pojišťovny jsou při likvidaci neoblomné a stojí si za tím, co je uvedeno v pojistných podmínkách.


5. Nezapomeňte na asistenční služby

Zabouchnuté dveře, prasklá vodovodní trubka nebo rozbité okno. A ještě po pracovní době řemeslníků,
na které byste se mohli obrátit. To jsou situace, kdy můžete využít asistenční služby zahrnuté do pojistky.

Pojišťovny mezi asistenční služby zahrnují:

  • urgentní pomoc jako například přivolání instalatéra, topenáře, elektrikáře, plynaře, zámečníka, sklenáře, pokrývače a
  • další možné služby jako například deratizace, dezinfekce, servis domácích elektrospotřebičů a další.

Některé pojišťovny zahrnují asistenční služby do pojištění domácnosti jako standard, některé je umožňují
přidat za příplatek. Proto se při sjednávání pojistky nezapomeňte na asistenční služby informovat.