Pojištění odpovědnosti domácností

Na rozdíl od majetkového pojištění, kdy maximální škoda nepřesáhne hodnotu pojištěného majetku,
náhrady škod plynoucí z odpovědnosti za způsobenou škodu nemají horní hranici.

Odpovědnost za způsobené újmy, například na zdraví, potom mohou vyšplhat na desítky milionů, jejichž
splacení může zatížit celé generace.

Tady je několik příkladů, kdy může vzniknout odpovědnost za škodu „ze soukromého života“:


1. Rekreační sporty - kolo, lyže a jiné

I sebeschopnější sportovec může být soudem shledán vinným ze zavinění nehody, kdy poškozený utrpěl úraz, který ovlivní jeho schopnost vykonávat výdělečnou činnost nebo se bez omezení zapojovat do společnosti.

2. Domácí mazlíčci - psi, kočky a jiní

I sebevychovanější čtyřnohý přítel může nečekaně „vyrazit“ a řidič nebo cyklista, kteří se mu chtějí vyhnout mohou utrpět nejen škodu na autě nebo kole, ale také újmu na zdraví dlouhodobě ovlivňující jejich schopnost vydělávat a žít bez nákladné asistence.

3. Běžný provoz domácnosti

Každodenní situace, které si nepřejeme ani neočekáváme, ale přesto se dějí. Například výbuch plynového
kotle
zraní několik lidí, ze střechy se sesune hromada sněhu právě když kolem prochází náhodný kolemjdoucí
a od varné konvice vznikne požár, který poškodí několik bytů v bytovém domě.

Za náhradu všech škod zodpovídá viník.

Milníkem ve výši náhrad bylo uvedení v platnost Nového občanského zákoníku v roce 2014. Náhrady za škody,
na které dříve stačilo několik stovek tisíc korun dnes už mohou dosahovat jednotek i desítek milionů.

Proto u těch, kteří již pojištění odpovědnosti mají hrozí, že částky jejich krytí budou nedostatečné. A ti, kteří ho ještě nemají, by ho rozhodně měli zvážit.