Pojištění osob

Do pojištění osob spadá pojištění pro případ úrazu, invalidity, závažných onemocnění a smrti.

Při sjednávání těchto pojištění doporučuji brát do úvahy, kromě jiných, také tyto čtyři oblastí:

  1. Pojišťujte ztracený příjem
  2. Nejen úrazy, ale hlavně nemoci způsobují ztrátu příjmu
  3. Pojišťujte se, když jste zdraví
  4. Snižte si daně, zvyšte důchod

1. Pojišťujte ztracený příjem

Mnoho životních a úrazových pojistek bylo uzavřeno s tím, aby klient dostal „alespoň něco“, když si zlomí
ruku nebo vyvrkne kotník.

Není mnoho klientů, kteří dokáží říct, že z pojistného plnění nahradí příjem, který by mohli dlouhodobě
ztratit v důsledku dlouhodobě (do konce života) snížené schopnosti pracovat anebo kdyby dokonce jejich
rodina ztratila celý jejich příjem v důsledku jejich úmrtí.

Pokud pojistku máte, projděte jí a napište si na papír, v jakých případech, kolik a po jakou dobu dostanete vyplaceno a porovnejte tyto částky s ušlým příjmem. Pokud pojistku nemáte anebo chcete projít Vaši současnou společně, rád to udělám společně s Vámi.


2. Nejen úrazy, ale hlavně nemoci

Ze statistik pojišťoven vyplývá, že více než 80% případů invalidity, což je dlouhodobě snížená schopnost
pracovat, je způsobeno nemocí.

Bohužel, v praxi narážím na to, že většina pojištění invalidity se vztahuje pouze na invaliditu
způsobenou úrazem a klienti o tom nevědí.

Proto při sjednávání pojištění dbejte v prvním kroku na zahrnutí invalidity a ve druhém na zahrnutí nemoci
jako důvodu snížené pracovní schopnosti.


3. Pojišťujte se, když jste zdraví

Uzavření pojistky se lehce odkládá. Dokud nás nic netrápí, ani nepomyslíme na to, že by se náš zdravotní
stav mohl zhoršit. A tak se věnujeme jiným prioritám – práci, dovolené nebo koníčkům.

Následně, když se klienti ke sjednání pojištění dostanou, často dotlačení okolnostmi, ať už je to přírůstek
do rodiny nebo jen náznak zhoršeného zdravotního stavu, už je pozdě. Pojišťovny buď s ohledem na jejich
zdraví požadují vyšší pojistné anebo dokonce klienta pojistit odmítnou.

Proto využijte toho, že dnes pojistit „nepotřebujete, protože jste zdraví“. Až to budete potřebovat, nemusí to
být tak jednoduché.


4. Snižte si daně, zvyšte důchod

Stát podporuje občany, kteří si spoří na penzi. Jednou z forem této podpory je možnost odečíst si až
48 000,- Kč ročně z daňového základu.

Spořit si na důchod je v dnešní době v podstatě nutností, pokud si chceme i ve stáří zachovat alespoň
podobnou životní úroveň, na jakou jsme zvyklí dnes. Kromě samotného aktu spoření je třeba důkladně
zvážit částku, kterou si budete každý měsíc ukládat.

Rád pro Vás sestavím plán, jak daňového zvýhodnění využít a ke státnímu důchodu si vybudovat vlastní soukromou penzi.