Pojištění firemního majetku

Kromě podnikatelských budov a staveb, tedy nemovitostí, doporučuji věnovat pozornost dobrému zajištění hodnot věcí movitých.

Patří sem:

  1. Pojištění strojů a elektroniky
  2. Pojištění zásob
  3. Navíc také pojištění přerušení provozu >>

1. Pojištění strojů a elektroniky

Tento druh majetku bývá standardně pojištěn proti živelným nebezpečím (požár, výbuch, úder blesku,
vichřice, krupobití, vodovodní škoda apod.) a proti odcizení a vandalismu. V některých případech pojištění
proti těmto rizikům nemusí stačit.

Například, obsluze při kontrole, údržbě nebo seřizování upadne nástroj do prostoru motoru nebo se vylije
kapalina (olej, káva, voda) do elektroniky, anebo nešikovností provrtá řídící jednotku, a poškození stroje
v hodnotě stovek tisíc i milionů je na světě.

Rozsah pojištění a výluky se mezi pojišťovnami významně liší. Rád s Vámi projdu možná rizika a vyhledám vhodná řešení.


2. Pojištění zásob

V případě movitého firemního majetku, zejména zásob, doporučuji věnovat zvýšenou pozornost nastavení hodnoty, aby nedocházelo k podpojištění, a také zabezpečení, s ohledem na požadavky pojišťoven při plnění
v případě krádeže vloupáním, při přepravě peněz, cenin apod.

K podpojištění dochází zejména u pojištění zásob (ale nejen u nich), kdy jsou hodnoty naceněny na hodnotu, která je v době sjednání pojistky vedená účetnictví. Často se ale stává, že dojde k podstatnému navýšení stavu těchto zásob (buď z titulu sezonní potřeby, například před Vánocemi nebo je možné zboží ve větším nakoupit
v „akčních cenách“), a právě tehdy například praskne vodovodní potrubí, vznikne požár nebo dojde k vloupání.

V těchto případech všechny pojišťovny postupují stejně:

  • ze smlouvy se zjistí na kolik byly zásoby pojištěny a z účetnictví se zjistí jejich aktuální hodnota v době pojistné události, tzn. na kolik pojištěny být měly a
  • a pak matematickým výpočtem určí, že pojištěno bylo pouze (např.) 40% hodnoty zásob. Pojišťovna potom
    z hlášené škody vyplácí ve stejném poměru, v tomto případě 40% z požadované částky, což například
    u škody za 10 mil. Kč je výrazný rozdíl.

Proto doporučuji této záležitosti věnovat pozornost. Rád Vám vše podrobněji vysvětlím.