Pojištění přerušení provozu

Standardní pojištění majetku poskytuje náhradu škody na věcech jako takových. Neřeší ale už důsledky
například požáru, jako je zastavení provozu, výroby a následný propad prodejů, a tedy cash flow.

Přitom ale narůstají náklady a závazky jako mzdy zaměstnanců, nájemné, splátky úvěru, zálohy na energie
a podobně.

Tyto situace řeší pojištění pro případ přerušení provozu, z kterého firma získá životodárné cash flow.

Se svými klienty modeluji situace, kdy se hypoteticky sice zastaví výroba a tržby, ale část nákladů stále narůstá a odčerpává finanční zdroje. Na tyto případy následně sestavuji řešení a poskytuji kalkulaci
pojistné ochrany. Rád to udělám i pro Vás.