Pojištění odpovědnosti firem, podnikatelů a manažerů

Na rozdíl od majetkového pojištění, kdy maximální škoda nepřesáhne hodnotu pojištěného majetku,
náhrady škod plynoucí z odpovědnosti za způsobenou škodu nemají horní hranici.

Milníkem ve výši náhrad bylo uvedení v platnost Nového občanského zákoníku v roce 2014. Pojistné krytí v řádech jednotek milionů korun, které si firmy a podnikatelé sjednávali je dnes už neochraňuje před
případnými závazky.

Ze své praxe jsem zjistil, že z každých deseti klientů, kteří pojištění odpovědnosti ve svých pojistných smlouvách, přibližně šest nemá ochranu sjednanou na dostatečné částky.

Zde jsou čtyři oblasti pojištění odpovědnosti, které se firem a podnikatelů týkají:

  1. Provozní odpovědnost a odpovědnost za výrobek
  2. Profesní odpovědnost
  3. Odpovědnost D&O (managementu)
  4. Odpovědnost dopravce a pojištění zásilek  

1. Pojištění provozní odpovědnosti
    a odpovědnosti za výrobek

Ať už Vy sami nebo Vaši zaměstnanci postupují sebeopatrněji, nehody a náhody se dějí.

Odložený nástroj nebo kus materiálu spadne z výšky a způsobí zranění, zkrat v elektrickém přístroji způsobí požár. Náhrady nejen materiálních škod, ale především újmy na zdraví potom dosáhnou ne jednotek, ale
desítek milionů korun.

Důležité je rozlišení mezi provozní odpovědností a odpovědností za výrobek, přesněji řečeno za „škody způsobené vadou výrobku“.

Například, pojišťovny se ve výkladu, co výrobek je a co není, liší.

Proto doporučuji, prověřte si ve svých smlouvách činnosti a situace, na které je Vaše podnikání nebo firma pojištěná a sumy plnění, které byste měli v případě plnění od pojišťovny získat. Pokud pojistku nemáte anebo chcete projít Vaši současnou společně, rád to udělám společně s Vámi.


2. Pojištění profesní odpovědnosti

Vyjmenované profese, například lékaři, provozovatelé lékáren, advokáti, notáři, daňoví poradci, auditoři, projektanti nebo architekti mají ze zákona povinnost mít sjednané pojištění profesní odpovědnosti.

Toto pojištění sjednané prostřednictvím profesní komory nebo asociace sice poskytuje zákonný základ, nicméně málokdy zajišťuje komplexní krytí možných škod vznikajících z vykonávané profese.

Rád společně s Vámi projdu Vaší stávající smlouvou a dám Vám zpětnou vazbu na kvalitu Vašeho zajištění.


3. Pojištění D&O (managementu)

Jednatelé a členové představenstev, jako členové „statutárních orgánů“ firem, odpovídají dle Nového
občanského zákoníku a zákona O obchodních korporacích za svá rozhodnutí celým svým majetkem.

Nároky vůči nim mohou být vzneseny například od dodavatelů, odběratelů, státních orgánů,
zákazníků, věřitelů, zaměstnanců, akcionářů nebo společníků.

Doporučuji se s možností ochrany proti případným požadavkům na náhradu škod minimálně seznámit.
Tuto pojistnou ochranu sjednává společnost (firma) pro svůj management


4. Odpovědnost dopravce a pojištění 
     zásilek

Pojištění odpovědnosti dopravce

Provozovatelé nákladní autodopravy zodpovídají za převzaté zboží, které se může poškodit při dopravní
nehodě, při nakládce a vykládce anebo jej někdo odcizí.

Jedna věc je pojištění odpovědnosti dopravce mít a druhá věc je mít ho správně nastavené. Při nastavování pojistek doporučuji zaměřit se na:

  • výše částek, na které se chcete zajistit
  • stanovení, kdy se pojistné plnění vyplácí dle „CMR“ a kdy dle ceny na faktuře
  • zda potřebujete „kabotáž“ anebo ne
  • podmínky, za jakých pojišťovna hradí např. odcizení nákladu
  • územní platnost pojištění, tzn. v kterých státech platí a v kterých ne
  • výluky, tzn. kdy pojišťovna škodu neuhradí

Rád společně s Vámi projdu Vaší stávající smlouvou a dám Vám zpětnou vazbu na kvalitu Vašeho zajištění

Pojištění zásilek

Pojištění zásilek rozšiřuje krytí přepravovaného zboží nad krytí poskytované pojištěním odpovědnosti dopravce.

Většinou si ho pořizují dodavatelé nebo odběratelé, aby své zboží zajistili i na ty případy, kdy za škodu na jejich nákladu dopravce neodpovídá.

Pro podrobnosti a konzultaci mě neváhejte kontaktovat.