Pojištění letadel

Každý provozovatel letadla musí mít ze zákona pojištěnu odpovědnost z provozu letadla. Výši limitů,
na které se pojištění sjednává, určuje zejména směrnice EU 785/2004.

Ochranu nad povinný rámec si můžete sjednat ve třech oblastech:

 1. Pojištění odpovědnosti z provozu letadla
 2. Havarijní pojištění letadla
 3. Úrazové pojištění osob v letadle

1. Pojištění odpovědnosti 

Majitelé letadel si mohou pojistit:

 • krytí nákladů / regresů zdravotních pojišťoven
 • úhrady nákladů právního zastoupení pojištěného i poškozeného
 • škody na životním prostředí vzniklé v souvislosti s pojistnou událostí
 • škody způsobené věcí která vypadla z letadla

Dále je možno rozšířit o:

 • škody třetím osobám, které se nacházejí mimo pojištěné letadlo
 • škody cestujícím v pojištěném letadle
 • škody na přepravovaném nákladu a zavazadlech cestujících
 • škody za které je odpovědný letecký dopravce jako organizátor zájezdu
 • provoz bezpilotního letadla nebo modelu
 • též lze rozšířit i o „finanční škody“ (škoda na ušlém zisku poškozeného)

Pojištění je možné sjednat bez spoluúčasti pojištěného.


2. Havarijní pojištění letadla

Toto pojištění je obdobou havarijního pojištění vozidel, specifikováno na letadla. Zahrnuje zejména:

 •  pojištění proti živelným událostem
 • proti nárazu, pádu, střetu letadla
 • krádeži, loupeži, vandalismu

Platnost tohoto pojištění je jak za letu, rolování, tak i v klidu na zemi nebo v hangáru.


3. Úrazové pojištění osob v letadle

Vztahuje se na:

 • piloty a osoby tvořící posádku
 • piloty ve výcviku (pilot žák)
 • přepravované cestující

Zahrnuje:

 • pojištění úrazu, tzn. smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu + denní odškodné
 • pojištění během mezipřistání letadla
 • pojištění během nutné náhradní přepravy cestujících prováděné leteckou společností

Rád s Vámi proberu podrobnosti. Členové Aeroklubu ČR mají slevu na pojistném.