Jak si vybrat cestovní pojištění

Chystáte se na dovolenou? Nevíte, jak si vybrat pojištění na cesty?

Lidé se mě často ptají, proč by si měli sjednávat cestovní pojištění, když jako občané EU mají nárok na stejnou zdravotní péči, jako občané navštívené členské země.

Většinou však neví, že:

  • nemocný na místě hradí spoluúčast, dle pravidel platných v té dané zemi, kterou mu pak nikdo nezaplatí
  • péče není hrazena v soukromých zdravotnických zařízeních či u soukromých lékařů
  • nejsou hrazeny zdravotní repatriace a repatriace tělesných ostatků
  • není zde řešena odpovědnost za škody

Jak si teda vybrat pojištění, u kterého máte jistotu, že o Vás bude dobře postaráno?

Jednoduše! Stačí si dát pozor, má-li pojištění základní parametry. Jaké to jsou?

  1. Pojištění léčebných výloh:je běžně poskytováno do určitých limitů. Z dosavadní praxe jsou známy případy, kdy náklady mnohdy výrazně převyšují tyto limity. Klienti poté rozdíl musí doplatit ze svých prostředků, což může významně narušit jejich rodinné rozpočty, nebo dokonce vést do finančních nesnází.

Vždy se proto ujistěte, že máte pojištění léčebných výloh s co nejvyššími limity. U kvalitních pojišťoven bývá tento limit neomezený.

  1. Pojištění odpovědnosti: Představte si modelovou situaci. Jste na na dovolené, v létě jezdíte na kole, v zimě na lyžích, a někoho srazíte. Ani se nenadějete a už je škoda na světě… škoda na majetku, újma na zdraví, ušlý zisk a bůh ví co ještě se může stát. Náklady pak mohou jít do miliónů a odpovědnost leží na Vás.

Postupem času sleduji, že se povědomí v této oblasti zlepšuje, stále  však není v takovém zájmu vnímání, jak by si zasloužilo. Lidé stále více spoléhají na štěstí, než na zdravý rozum.

Je důležité, abychom pojištění odpovědnosti v žádném případě nepodceňovali.

Z mých 20letých zkušeností v pojišťovnictví vím, že pojištění odpovědnosti není nikdy dost. Pokud máme navíc i pojištění privátní odpovědnosti, s platností Evropa, je to pro nás jen dobře.

  1. Asistenční služby: zde můžeme navázat na modelovou situaci z pojištění odpovědnosti. Představte si, že na těch lyžích – kole, dojde ke střetu. Na místo se dostaví záchranná služba s policií. Policie vyhotovuje záznam o nehodě, avšak v jazyce, kterému nerozumíte. Vy jste přesvědčeni, že viníkem nehody je druhá strana. Z důvodu neznalosti jazyka však podepíšete uvedený záznam o nehodě, kde to i tak v první fázi může vypadat. Nicméně za nějaký čas se ukáže, že skutečnost je právě opačná. Veškeré zavinění a úhrada škod je na Váš vrub. Tohle se stává dost často a finanční důsledky jsou opět v řádech milionů korun. Takovým situacím se dá předejít, pokud součástí pojištění jsou i kvalitní asistenční služby. Pokud je budete kontaktovat od počátku situace, řešení věci převezmou za Vás, protože znají řeč i právní normy té dané země.

Osobně  doporučuji mít všechny tyto položky v jednom balíčku. Vždy je jednodušší, když případné problémy řeší jedna pojišťovna.

Užívejte si hezkou dovolenou bez starostí,

Zdeněk Nosek