„Povinné ručení“ – proč vyšší limity?

Povinné ručení“ – proč vyšší limity?

Příklad škody na zdraví, která přesahuje 60 milionů Kč, zdroj zpráva České pojišťovny.

Škoda na zdraví – aktuální rezerva 66,1 mil. Kč!

Popis vzniku PU: řidič na vyznačeném přechodu pro chodce srazil poškozenou, která přecházela vozovku. Právní základ nároku 100%. Poškozená, narozena 1989, utrpěla těžké zranění hlavy. Do dnešního dne je stále hospitalizována, prognóza těžkého poškození mozku, nyní pouze navazuje kontakt očima, více není schopna.

Vyčíslení nákladů

  • ZSU 15 MIO (Ztížení Společenského Uplatnění)
  • ztráta na výdělku 18 MIO (výdělek před nehodou cca 30 000 CZK)
  • náklady na péči o vlastní osobu 24 MIO (12 000 CZK měsíčně)
  • 5 MIO náklady zdravotní pojišťovny
  • 2 MIO odčinění duševních útrap osob blízkých


U povinného ručení rozhodně zvažte vyšší limity!

Nový občanský zákoník významně rozšířil a zvýšil odškodnění při újmách na zdraví, které se projevuje i v povinném ručení. Zejména často jezdící motorista by měl vždy zvolit vyšší limity plnění. Ročně navíc stokoruna či dvě za jistotu určitě není moc“ .

Od počátku roku 2014 se výrazně zvýšilo odškodnění za škody na zdraví.

Zatím si však stále většina řidičů neuvědomuje, že nejnižší limity nemusí stačit!!!

A přitom pojišťovny díky novému občanskému zákoníku zaznamenali meziročně několikanásobný nárůst pojistného plnění za nemajetkovou újmu, především u bolestného. Nárůst plnění lze očekávat i v případě ztížení společenského uplatnění. Proto by se klienti vybírající povinné ručení měli zvolit vyšší limity toho, co za ně pojišťovna zaplatí.

Řekneme si: Kolik pojišťovny za viníka tedy zaplatí?

Pojišťovna za klienta vždy zaplatí jen škody do limitu, který si sjednal. Jsme přesvědčeni, že zákonné minimum 35 milionů za újmy na zdraví a za případná úmrtí nemusí stačit. Dvojnásob to platí pro ty, kteří tráví za volantem více času a najezdí hodně kilometrů. Vždyť některým mladým poškozeným může pojišťovna platit třeba i několik desetiletí. Proto již pojišťovny nabízí produkt, v jehož rámci zaplatí za své klienty až 200 milionů korun. Rozdíl v pojistném je přitom minimální.

Zdroj: týdeník Právo, 15. dubna 2017