Jízda na kole bez pojištění…..

Jízda na kole bez pojištění zavání finančním průšvihem – novinky.cz

Cyklistická sezóna je v plném proudu a se začínajícími prázdninami vyrazí na kola další tisíce lidí. Cyklisté jsou bohužel jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. Než tedy šlápnete do pedálů, rozhodně byste měli myslet na sjednání vhodných pojištění.

zdroj: www.novinky.cz 

V předloňském roce, jak ukazují policejní statistiky, bylo řidiči nemotorového vozidla, tedy nejčastěji cyklisty, zaviněno 2 625 nehod, při kterých zahynulo 24 lidí. Za první čtyři měsíce  roku  2017 zemřelo na silnicích už pět cyklistů a 364 nehod bylo zaviněno právě řidiči nemotorových vozidel.

V případě způsobení nehody řidičem auta se škody hradí z povinného ručení, na cyklisty se ale nic takového nevztahuje.

Při jízdě na kole je pojištění odpovědnosti základ

Když cyklista způsobí dopravní nehodu, musí vedle pokuty platit i všechny vzniklé škody. Kvůli novému občanskému zákoníku navíc může být odškodnění několikanásobně vyšší, než jaké bývalo v předchozích letech. Viníci platí nejen za hmotné škody a léčbu poškozených, ale často jim také hradí ušlý zisk za období pracovní neschopnosti. Řešením je pojištění odpovědnosti z občanského života. To se vztahuje také na rekreační sporty, a zahrnuje tak i cyklistiku,“ upozornil pojistný analytik Marek Seidl ze společnosti Broker Trust.

Pojištění odpovědnosti si můžete sjednat samostatně, ale i jako součást pojištění domácnosti. „Ochrání vás před nepříjemnými a nečekanými výdaji, ke kterým dochází, pokud cyklista způsobí nehodu. Právě škody způsobené cyklisty patří mezi nejčastější důvody plnění v rámci pojištění odpovědnosti z činností v běžném občanském životě,” uvedla pro Právo Vanda Kýpeť z pojišťovny Slavia.

Pojišťovny proto doporučují sjednat si pojištění na vyšší limity, řádově v miliónech korun.  „V případě pojištění odpovědnosti doporučujeme pojistit se na částku tři až pět miliónů korun,” uvedl pro Právo Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

Pro aktivní cyklisty, kteří na kole tráví většinu roku, bychom doporučovali limit plnění alespoň pět miliónů korun,” doplnil Milan Káňa z Kooperativy.

Pozor na alkohol a helmu na hlavu 

Pochopitelně je důležité myslet i na vlastní zdraví a mít tak sjednáno úrazové či životní pojištění. „Pro případ úrazu doporučujeme střední až vyšší úroveň zajištění, tedy mít sjednáno pojištění na pojistnou částku minimálně půl miliónu korun, v případě trvalých následků pokrýt pojistnou částkou alespoň trojnásobek ročních příjmů,” doporučil Milata.

Pamatujte i na to, že pojišťovny mohou uplatňovat výluky, kdy pojistné plnění krátí, nebo vůbec nevyplatí. „Typickým případem je situace, kdy jede cyklista na kole pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Pojišťovny by krátily plnění i v případě, kdy by cyklista způsobil nehodu hrubou nedbalostí, nebo dokonce úmyslně,“ upozornil Seidl.

V rámci úrazového pojištění může pojišťovna snížit pojistné plnění až o 50 procent, pokud se úraz stane pod vlivem alkoholu, resp. jiných návykových látek. V České pojišťovně tento postih uplatňujeme,” uvedla mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Ke krácení pojistného plnění může dojít i v případě, že se na kole zraníte a nebudete mít na hlavě nasazenou přilbu a při šetření nehody by se prokázalo, že by mohla rozsah zranění zmírnit. Nezapomínejte, že helmu je povinen nosit cyklista mladší 18 let, a že za děti nesou odpovědnost rodiče.

Kolo pojištěno s domácností, nabídka cykloasistence

Pojišťovny v posledních letech rozšiřují svou nabídku a klientům nabízejí jak připojištění kola pro případ krádeže, tak různé druhy cykloasistencí pro případ, že se kolo stane nepojízdným. Připojištění jsou součástí pojištění domácnosti.

Allianz nabízí asistenci pro cyklisty, která se vztahuje nejen na případnou nehodu, ale rovněž na situaci, kdy se kolo stane nepojízdným. Cyklista, který má nárok na asistenci, zavolá na naši linku a my mu zajistíme odvoz pro něj i jeho kolo do místa nejbližší opravny kol nebo na místo, které si sám určí. Asistence je součástí pojištění Domov, v jehož rámci lze sjednat i připojištění krádeže jízdního kola, pokud bylo řádně uzamčeno a krádež je doložena protokolem z policie až do výše 30 tisíc korun,” upřesnil Mirek Mazáč z Allianz.

autor: Barbora Buřínská, NovinkyPrávo