Jak si ochránit své příjmy

Jak si ochránit své příjmy?

Tato otázka je hodně častým tématem na pojistném trhu.

Proč a v jaké podobě bychom si vlastně měli takové pojištění sjednávat?

Jako zásadní můžeme hledat následující důvody:

– dorovnání příjmu pro případ pracovní neschopnosti

– dorovnání příjmu pro případ přiznaní invalidního důchodu

– zabezpečení svých blízkých pro případ smrti

– pojištění pro případ úrazu

– finanční zabezpečení dětí (o dítě musí někdo pečovat – tzn. rodič, který po dobu péče o dítě „nevydělává“).

– využití daňových odpočtů a výhod

Jak si zajistit dorovnání příjmu pro případ pracovní neschopnosti:

– zde doporučuji si položit otázku, na jak dlouhou dobu máme finanční rezervu pro případ, že bychom nebyli z důvodu úrazu nebo nemoci schopni vykonávat svou práci, tudíž by nám klesl příjem např.na polovinu, u OSVČ většinou na nulu!!!

Podle odpovědi na tuto otázku je se doporučuje vypočíst částku, jakou budeme měsíčně potřebovat „dopojistit“, tak abychom zvládali splácet všechny závazky a uspokojovat potřeby své rodiny.

Je pak již na jednání se zástupcem pojišťovny, jaká částka to bude, a též od kterého dne nemoci se má vyplácet. Tak aby zajistila náhradu potřebného příjmu za přijatelnou cenu, a my nemuseli výrazně zasahovat do svých finančních rezerv, anebo abychom vůbec dokázali splácet veškeré své závazky a uspokojovat základní potřeby.

Jak řešit situaci pro případ „invalidity“:

Naše dosavadní zkušenosti nám říkají, že tato oblast v zajištění svého příjmu a své rodiny, je v 7 z 10 případů sice řešena, ale nedostatečně, a přitom tato skutečnost nejzásadněji ovlivňuje celý náš život. Tzn. přiznání invalidity je opravdu vážný zásah do života a z převážné většiny zůstává trvalým., tzn. i trvale je výrazně snížený příjem.

Když už mívají klienti pojištění „invalidity“ sjednáno, tak většinou pouze z důvodu úrazu. Když se zamyslíme proč tomu tak je, tak je to zejména ze dvou důvodů:

a) následky úrazu jsou na veřejnosti více viditelné (ztížená pohyblivost, nutnost používání invalidního vozíku, zdravotní pomůcky /např. „francouzské hole/, apod.)

b) pojistné za pojištění „invalidity“úrazem je levnější než následkem nemoci.

Proto se toto pojištění obecně na trhu často sjednávalo, ne kvůli tomu aby poskytlo ochranu klienta podle jeho potřeb, ale proto, že to bylo levné ……….

Avšak ze statistik vyplývá, že cca 80% přiznaných invalidních důchodů není z důvodu úrazu, ale je z důvodu nemoci.

Ale k čemu je nám pak pojištění „invalidity“ z důvodu úrazu, když většinou k ní dojde následkem nemoci?

Pak je časté rozčarování, že pojišťovny nevyplácí (a logicky ani nemohou vyplácet) pojistné plnění, protože protože pro taková případ pojistná ochrana nebyla sjednána.

Zejména zde platí, že čím později se takové pojištění sjednává, tak tím je pojistné vyšší, a ještě je zde větší předpoklad, že ve vyšším věku už mohou být v zdravotním stavu klienta komplikace, pro které jej nebude možné přijmout do pojištění.

Zde se významně potvrzuje, že pojistná ochrana je produkt, který nemusí být možné si pořídit, když jej budeme potřebovat.

Proto se opakuje doporučení, aby se pojištění sjednalo právě tehdy kdy jej nepotřebujeme, protože jakmile zjistíme, že nastala chvíle, kdy si jej budeme budeme potřebovat (tzn. již nám vznikl, nebo vnímáme, že nastal zdravotní problém), tak už nás žádná pojišťovna nemusí přijmout do pojištění, a ve většině případů ( cca 9 z 10) nepřijme.

Platí zásada, že čím je nižší vstupní věk do pojištění, tím je větší předpoklad dobrého zdravotního stavu, a tím je zároveň výrazně nižší pojistné, tzn. v celkovém výsledku výrazně na tomto pojistném ušetříme.

Doporučení zní, s řešením své osobní (celoživotní) pojistné ochrany neváhat, neotálet, neodkládat ji, protože nikdy nevíme co se stane zítra.

Pojištění pro případ smrti:

V tomto případě neřešíme ochranu přímo pro sebe, ale většinou pro své nejbližší, a to taky zejména ve dvou rovinách.

a) zabezpečení dosavadního (nebo alespoň udržitelného) příjmu pro svou rodinu.

b) zabezpečení úhrady závazků (půjčky, hypotéky, leasingy, apod.), tak aby rodina byla schopna splácet závazky, a nemusela se, např., prodávat svůj majetek.

Zde je pohled na tuto záležitost obdobný, jako u pojištění invalidity.

Tzn. čím nižší vstupní věk, tím je předpoklad dobrého zdravotního stavu a zároveň i výrazně nižšího pojistného.

Je jen otázka komunikace se zástupcem pojišťovny projednat skutečné potřeby, tak aby se stanovily správné hodnoty, aby byly uspokojeny potřeby za příznivou, přijatelnou cenu.

Úrazové pojištění:

Tento druh pojistné ochrany je zřejmě nejčastější druh pojistné ochrany, který se nám vybaví při myšlence, co se nám vlastně může stát, proč si vůbec pojištění sjednávat.

Následky úrazu jsou nejvíce viditelné, může nastat kdykoliv, klidně můžeme „zakopnout“ i na rovné cestě, uklouznout na chodníku, upadnout z jízdního kola, na lyžích, bruslích (obecně při provozování sportovních aktivit), ale i při výkonu pracovní činnosti, a to jak, např. při kutilských aktivitách, práci na zahradě, opravě, údržbě svého domu, tak při výkonu své práce, která je naším povoláním.

Oblíbeným dotazem hodně často bývá, co dostanu když:

– si zlomím ruku nebo nohu

– budu mít tržnou ránu

– si vymknu kotník

– si zlomím klíční kost,

– když budu mít deset stehů, apod.

Samozřejmě vyplacené částky za uvedené (a podobné) úrazy jsou důležité, jak pro náhradu ušlého výdělku, tak např. i pro náklady spojené s léčením (účinější léčba a pomůcky) a rehabilitací, ale, dle našich zkušeností, jsou podstatně důležitější situace, kdy úraz zanechá trvalé následky.

A pojem „trvalé následky“ je opravdu odvozem od slova trvat, tzn. že následky takového úrazu s námi „jdou“ po celý zbytek života.

Ze svých zkušeností, jak osobní, tak profesní, tak důvod proč si (a své rodině) sjednat „úrazové pojištění“ jsou v zásadě dva:

a) sjednávám a platím se jej proto, abych, je ani já a ani moji blízcí, vůbec nemuseli nikdy potřebovat (prostě aby nám úrazy pokud možno nenastaly)

b) když bohužel úraz nastane, tak smysl této pojistné ochrany nevnímám ani tolik jako prostředek k získání dalších peněz, ale aby vyplacené pojistné plnění pomohlo zajistit lepší, kvalitnější léčbu a pomocí těchto peněz zmírnilo následky této události, zvláště když úraz zanechá trvalé následky.

Jak jsme již hovořili, tak k úrazu můžeme dojít i obyčejným uklouznutím na schodech či chodníku.

Pokud se však pohybujeme v silničním provozu, a to jak v autě, motocyklu, jízdním kole, i jako chodci, provozujeme sportovní aktivity, pracujeme v prostředí, kde sami si můžeme způsobit zranění, nebo na nás může z výšky něco upadnout, tak úvaha o sjednání takové ochrany je namístě a můžeme ji jedině doporučit.

V návaznosti na dřívější vyjádření, tak úrazové pojištění bývá cenově velmi příznivé, skutečná výše pojistného pak záleží, mj., na druhu vykonávané pracovní, sportovní činnosti, na životním stylu (každá z pojišťoven má svá vlastní kriteria) a zejména na nastavení výše pojistných částek.

Je to opět individuální záležitost jednání se zástupcem pojišťovny, zjištění klientovy situace a potřeb, a následně hledání optimálního řešení jak z pohledu výše pojistné ochrany, tak z pohledu výše pojistného, tak aby pokrývalo vše potřebné a aby vyhovovala finančním možnostem klienta.

Tato výše uvedená se týká i rozhodování zda pojistit své děti, nebo ne.

Zde jen opět má úvaha, zejména z pohledu rodiče.

Tzn. že určitě neberu pojištění svých dětí jako zdroj peněz, když se jim stane úraz, ale proto aby poskytly potřebné finanční zázemí, když děti po úrazu budou potřebovat péči rodiče (ů), protože zdravotní stav dítěte může být takový, že může vyžadovat celodenní péči, a tím pádem, min. jeden z rodičů nemůže vykonávat svou pracovní činnost, a tím pádem nepřináší příjem do rodinného rozpočtu (který může být velmi potřebný).

Daňové odpočty“:

Další otázka, která je v poslední době častým tématem je, zda „životní pojištění“ využívat k daňovým účelům, nebo ne.

Odpověď nabízí jednoduchá otázka: kde v dnešní době získáte garantovaně 15% z vložené částky, a máte ji opakovaně každý rok k dispozici (na svém účtě, ve své peněžence) ???

Já osobně ani nikoho, ani žádný takový subjekt (banku) neznám. Tzn., to že, každý rok získám Kč 7 200,- (výpočet: 15% z 48 000,-), tak jak osobně, tak profesně vidím, jako velmi výhodné „zhodnocení“ vkladu.

Pak už záleží na každém, jak s těmito prostředky naloží. Zda je utratí (spotřebuje), nebo je znovu reinvestuje, je již na jeho vlastním uvážení. Jen pro příklad: když Vám v bance připíší úrok ve výši 1%, tak to už je dnes vyjímečně vysoký úrok, a zde je k dispozici 15x více.

Ale rozhodnutí, zda této příležitosti využít či nevyužít (získat např. za 20 let Kč 144 000,-), to je svobodná volba každého daňového poplatníka.

Kdo této příležitosti nevyužije, tyto jeho prostředky prostě propadnou státu, a tím pádem nejsou v jeho peněžence.

Proto mé doporučení je (pro toho kdo se každý rok nechcete připravit až o Kč 7 200,-) ANO, životní pojištění využívejte k získání „daňových výhod“, a neváhejte s tím začít ihned.

Protože když v daný rok tuto možnost nevyužijete, tak zpětně již nezískáte.

A aby se Vaše prostředky investovaly efektivně, tzn. bez „nadbytečných“ poplatků, pro tyto případy jsem Vám k dispozici.

1 hodinu konzultace v této oblasti poskytuji zdarma, přihlaste se o ni.

Užívejte příjemné chvíle a bez pojistných událostí.